Back
What’s on – Summer holiday activities July 29 – August 4

Beth sy’n digwydd – Gweithgareddau gwyliau’r haf 29 Gorffennaf – 4 Awst

 

Gŵyl Theatr Awyr Agored Caerdydd

Mae’r ŵyl benigamp hon yn cyflwyno cynyrchiadau ar gyfer pob oedran.  Cyflwynir cynyrchiadau eleni tan 3 Awst ac mae’r arlwy’n cynnwys Hi-De-Hi, Jesus Christ Superstar, The Little Mermaid gan Disney a mwy!

I brynu tocynnau ewch i:https://cardiffopenairtheatrefestival.co.uk/

 

Traeth Bae Caerdydd Capital FM

Unwaith eto bydd Roald Dahl Plass ym Mae Caerdydd yn cael ei droi yn lleoliad glan môr dinesig gyda llond bwcedi o hwyl ar gael i ddifyrru’r plant trwy gydol gwyliau’r haf (20 Gorff – 1 Medi).

Mae’r atyniad yn cynnwys traeth tywodlyd anferth sy’n addas i blant, padiau sblasio sy’n creu ardal chwarae dŵr, ac amrywiaeth o reidiau ffair a gemau poblogaidd i’r teulu cyfan.

Mae mynediad AM DDIM, gyda thâl ychwanegol ar gyfer y cyfleusterau ar y safle.

http://cardiffbaybeach.co.uk/

 

Parc Dŵr Caerdydd

Yn mesur dros 100m gan 80m, mae gan y Parc Dŵr aer arnofiol hwn fwy na 72 o rwystrau gan gynnwys llithrennau, trampolinau a barrau sy’n golygu mai hwn yw parc dŵr mwyaf Cymru yn ogystal â bod yn ddiwrnod gwych i grwpiau, teuluoedd, plant a’r rhai sy’n byw ar adrenalin!

Mae cyfyngiadau taldra ar waith.Ar agor 7 diwrnod yr wythnos tan 9 Medi.

I brynu tocynnau ewch i:https://www.aquaparkgroup.co.uk/cardiff/

 

Cwpan y Byd i’r Rhai Digartref

Cynhelir 17eg cystadleuaeth Cwpan y Byd i’r Rhai Digartref ym Mharc Bute o 27 Gorffennaf - 4 Awst. Bydd 500 o chwaraewyr yn cynrychioli dros 50 o wledydd yn mynychu’r ŵyl bêl-droed hyd wythnos yn yr hyn a fydd yn un o’r twrnameintiau Cwpan y Byd i’r Rhai Digartref  mwyaf ysbrydoledig eto.

http://cardiffbaybeach.co.uk/

 

Twrnamaint y Marchogion

Teithiwch yn ôl drwy amser yng Nghastell Caerdydd i weld marchogion, ynghyd â gwastrodion dewr, mewn arddangosiadau gwefreiddiol o ymladd canoloesol.Ymunwch â ni am ddiwrnod yn llawn cyffro wrth i’r Warwick Warriors gystadlu mewn brwydr epig am deitl y pencampwr yn Nhwrnamaint y Marchogion.

Awst 17-18

I brynu tocynnau ewch i:https://www.castell-caerdydd.com/digwyddiadau/2019/08/17/twrnamaint-y-marchogion/?force=2

 

 

 

 

Dydd Llun 29 Gorffennaf

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Her Wyllt RSPB

2-4pm

 

Hyb Grangetown

 

Celf a chrefftau Her Ddarllen yr Haf

1-2pm

 

Hyb Llanedern

 

 

Amser Odli

2pm

Hyb Llanisien

 

 

Clwb Crefftau

3.30-5pm

 

Hyb Llanrhymni

 

Amser Odli

10.30-11am

 

Hyb Llaneirwg

 

 

Cicwyr Bach

1-2pm

 

2-3pm

 

Hyb Llaneirwg

 

Amser Stori

10:45am

 

Hyb Lles Yr Eglwys Newydd

 

Clwb Codio

3:30pm

 

Hyb Lles Yr Eglwys Newydd

 

Amser Stori

10.30am

Hyb Trelái a Chaerau

 

Sesiwn Chwarae

 

10:20am tan 12:25pm

 

Hyb Grangetown, Havelock Place, Grangetown, CF11 6PA

 

 

Sesiwn Chwarae

 

2:30 tan 4:25pm

Meithrinfa Grangetown Canolfan REACH, Jim Driscoll Way, Grangetown.CF11 7DT

 

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

 

10 tan 1:00pm

 

{0>Llanrumney Play Centre, Braunton Crescent, Llanrumney.<}0{>Canolfan Chwarae Llanrhymni, Braunton Crescent, Llanrhymni.<0}   {0>CF3 5HT<}0{>CF3 5HT<0} 

 

 

Sesiwn Chwarae

 

1:30 tan 4:30pm

Canolfan Chwarae Llanrhymni, Braunton Crescent, Llanrhymni.CF3 5HT

 

 

Sesiwn Chwarae

 

11am tan 12:55pm

 

Canolfan Gymunedol Plasnewydd, 2 Shakespeare Street, CF24 3ES

 

 

Sesiwn Chwarae

 

2 tan 3:30pm

Cemetery Park, Moira Terrace, Adamsdown, CF24 0DS

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 30 Gorffennaf

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

Amser Stori

 

 

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

 

Clwb Ras y Gofod

 

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

 

Gweithdy Amddiffyn Cathod

 

Treftadaeth a Llyfrgell Cangen Cathays

 

 

Amser Stori/Odli

 

Hyb Grangetown

 

Sesiwn chwarae i blant

 

Hyb Llanedern

 

Amser Odli

 

Hyb Llanedern

 

Clwb Llyfrau Iau

 

Hyb Llanrhymni

 

Her Wyllt RSPB

 

Hyb Llanrhymni

 

Amser Odli

 

Hyb Lles Yr Eglwys Newydd

 

Clwb Crefftau

 

Llyfrgell Rhydypennau

 

Amser Stori

 

Llyfrgell Rhydypennau

 

Clwb Ieuenctid

 

Hyb Llaneirwg

 

Amser Odli

 

Hyb Lles Yr Eglwys Newydd

 

 

Digwyddiad Ras y Gofod

 

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

 

Amser Stori

 

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

Sesiwn Chwarae

 

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

Sesiwn Chwarae

 

 

10.00 – 11.55am

Canolfan Ieuenctid Gogledd Trelái, Pethybridge Road, Trelái. CF5 4DP

 

 

Sesiwn Chwarae

 

2:30 tan 4:25pm

Hyb Caerau a Threlái, Heol y Bont-faen, Trelái.CF5 5BQ

 

Sesiwn Chwarae

 

10:45am tan 12:40pm

 

Canolfan Gymunedol Treganna, Leckwith Rd, Treganna, CF11 8HP

 

 

Sesiwn Chwarae

 

2 tan 3pm

 

Grangetown Marl, Ferry Road.  CF11 0XR

 

 

Sesiwn Chwarae

 

3:15 tan 4:45pm

Clwb Bechgyn a Merched, Earl Lane, oddi ar Amherst Street, Grangetown.CF11 7EJ

 

Sesiwn Chwarae

 

2:05 tan 4:00pm

Powerhouse, Roundwood, Llanedeyrn, CF23 9PN

 

 

 

 

 

Dydd Mercher 31 Gorffennaf

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Her Wyllt RSPB Cymru

10.00am-15.30pm

Parc Thompson

Dewch i Ysgwyd Coeden i ddarganfod byd anhygoel o drychfilod sydd fel arall yn guddiedig yn y canghennau uchod.Dewch i gyfarfod â ni ym Mharc Thompson CF5 1GHAM DDIM

Amser Babanod

10.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Lego

5 - 6pm

Hyb Llanedern

 

Digwyddiad Ras y Gofod

11am-1pm

 

Hyb Llanrhymni

Crefftau gyda gwesteion arbennig ar thema ras y gofod

 

Tenis Bwrdd

 

4-5pm

Hyb Llanrhymni

 

Amser Odli

10.30am

Hyb a Llyfrgell Cymunedol Pen-y-lan

 

Amser Stori

2 - 4pm

Hyb Lles Rhiwbeina

 

Amser Odli

2-3pm

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

Clwb Crefftau

10.30am-12.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

Sesiwn Chwarae

2.30 - 4.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

Sesiwn Chwarae

 

2:30 tan 4:25pm

Hyb Caerau a Threlái, Heol y Bont-faen, Trelái.<0}{0>CF5 5BQ<}0{>CF5 5BQ

 

Sesiwn Chwarae

 

2.30pm-4.25pm

Meithrinfa Grangetown, Canolfan REACH, Ferry Road, Grangetown.CF11 0XR

 

Sesiwn Chwarae

 

 

2 tan 3:55pm

Moorland Park, Moorland Road, Splott, CF24 2LP

 

 

 

 

Yr Aes, canol y ddinas

 

 

Haf yn Yr Aes

 

 

10am – 3pm

 

Digwyddiad am ddim

Adeiladwyr breuddwyd Lego – 31ain Gorffennaf Adeiladwch eich ffordd i mewn ac allan o drafferth yn y digwyddiad hollol anhygoel hwn a ysbrydolwyd gan Lego.

 

 

 

Dydd Iau 1 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Amser Odli

10.30am

 

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Amser Stori Iau

3.30pm

Hyb Grangetown

 

Amser Stori

10.30 - 11am

 

Hyb Llanedern

 

Sesiwn chwarae i blant

2 - 3.55pm

 

Hyb Llanedern

 

 

Her Wyllt RSPB

3-5pm

 

Hyb Llanedern

 

Amser Odli

10.15-10.45am

 

Hyb Llanrhymni

 

Amser Stori

2-3pm

 

Hyb Llanrhymni

 

Sefydliad Dinas Caerdydd

4-6pm

Hyb Llanrhymni

 

Amser Odli

10:30am

 

Hyb Lles Rhiwbeina

 

Clwb Ieuenctid

6.15-9pm

 

Hyb Llaneirwg

 

Her Wyllt RSPB

10am—12pm

 

Hyb Cymunedol y STAR

 

Clwb Gwyliau Thrive

10.30am-12.30pm

 

Llyfrgell Treganna

 

Clwb Lego

3-5pm

 

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

Sesiwn Chwarae

10am—12pm

 

Hyb y Tyllgoed

 

Digwyddiad Her Ddarllen yr Haf

2-4pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

Sesiwn Her Ddarllen yr Haf, Crefftau

2-4pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

Sesiwn Chwarae

 

2:05 tan 4:00pm

Powerhouse, Roundwood, Llanedeyrn, CF23 9PN

 

Sesiwn Chwarae

 

2 tan 6pm             

Canolfan Chwarae Sblot, Muirton Road, Sblot, CF24 2SJ

 

 

 

 

 

Dydd Gwener 2 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

Amser Stori

10.30am

 

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Clwb Lego

 

2.30pm

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Clwb Lego

3.30pm

Hyb Grangetown

 

Amser Odli

11am

Hyb Llanisien

 

Canolfan Chwarae Llanrhymni

2-3.55pm

Hyb Llanrhymni

 

Amser Stori

10.30am

Hyb a Llyfrgell Cymunedol Pen-y-lan

 

 

Amser Stori

11-11.30am

Hyb Llaneirwg

 

 

Clwb Ieuenctid

6.15-9pm

Hyb Llaneirwg

 

Celf a chrefftau Her Ddarllen yr Haf

2.30 - 3.30pm

Hyb Llaneirwg

 

Clwb Lego

10.30am-12.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

Amser Odli/Stori

10.30am

Hyb y Tyllgoed

 

 

Sesiwn Chwarae

 

2:05 tan 4:00pm

Hyb Llanrhymni, Countisbury Avenue, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 5NQ

 

Sesiwn Chwarae

 

10 tan 1pm

 

Canolfan Chwarae Sblot, Muirton Road, Sblot, CF24 2SJ

 

Sesiwn Chwarae

 

2 tan 5:30pm

Canolfan Chwarae Sblot, Muirton Road, Sblot, CF24 2SJ

 

 

Dydd Sadwrn 3 Awst

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Jigsôs a gemau bwrdd

 

10am—12pm

 

Hyb Llanedern

 

 

Crefftau i blant

11am – 1pm

 

Hyb Llanedern

 

 

Clwb Lego

2 - 4pm

 

Hyb Llanedern

 

 

Crefftau i blant

10-12

 

Hyb Llanisien

 

 

Clwb Lego

 

 

1-3pm

 

Hyb Llanisien

 

 

Clwb Lego

1-3pm

 

Hyb Llanrhymni

 

 

Jiwdo WISP

10am—12pm

Hyb Llaneirwg

 

Dosbarthiadau jiwdo i blant rhwng 4 a 13 oed

 

Clwb Crefftau

2-4pm

 

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

 

Clwb Lego

10.30am-12.30pm

 

 

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

Clwb Lego

11am

 

Hyb y Tyllgoed

 

 

 

 

 

**** Mae’r wybodaeth yn gywir ar adeg ei chyhoeddi.Cadarnhewch y manylion gyda’r lleoliad oherwydd gallant newid.